Διοίκηση

Πρόεδρος : Παπαναγόπουλος Γιώργος

Αντιπρόεδρος : Γκίνος Μενέλαος

Γενικός Γραμματέας : Βαλσάμης Σταύρος

Ταμίας : –

Γενικός Αρχηγός : Κατρίτσης Γεώργιος

Έφορος : Καραμούζης Βασίλειος

Ειδικός Γραμματέας : –

Μέλος 1  : Κατρίτσης Γεώργιος

Μέλος 2 : Τέκος Γεώργιος