Διοίκηση

Πρόεδρος: Στραβάκος Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος: Σοφιανός Νίκος
Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Πατσής
Ταμίας: Ελένη Γαρμπή
Μέλος: Αργυρώ Βασιλοπούλου
Γενικός Αρχηγός:Σαραντέας Γιώργος
Συντονιστής Τμημάτων:Σαραντέας Παναγιώτης